person-to-person, np.: PayPal

Poprzedni slajd Następny slajd Cofnij do pierwszego slajdu Podgląd wersji graficznej