Internet w polskich firmach, 2000 r. (% firm spośród posiadających dostęp do Sieci)

Poprzedni slajd Następny slajd Cofnij do pierwszego slajdu Podgląd wersji graficznej